fbpx
Dijabetesno stopalo kao komplikacija dijabetesa

Dijabetesno stopalo kao komplikacija dijabetesa

Dijabetesno stopalo je jedna od najozbiljnijih komplikacija šećerne bolesti.

Dijabetes je bolest od koje trenutno samo u Srbiji boluje oko 710.000 ljudi prema evidenciji ,,Batuta“

.

Dakle, radi se o broju obolelih koji su evidentirani, a nažalost, postoje i oni koji nisu evidentirani i koji još uvek nisu otkrili da boluju od ove podmukle bolesti.

Komplikacije ove bolesti su brojne i nimalo se nije lako izboriti sa njima. Zato se preporučuje da treba preduzeti sve potrebne mere kako komplikacije ne bi nastupile. Prevencija na prvom mestu!

Dijabetesno stopalo

Česte posledice dijabetesa su:

 • Retinopatija
 • Dijabetesno stopalo
 • Makrovaskularne komplikacije
 • Nefropatija
 • i druge

Dijabetesno stopalo

Dijabetesno stopalo je jedna od najtežih komplikacija Dijabetesa. Predstavlja skup koštanih i mekotkivnih promena na stopalu. Arterije nogu su podložne arteriosklerozi kao komliplikaciji ove bolesti. Upravo zbog oboljenja arterija nogu dolazi do pojave dijabetesnog stopala.

Usled pojave ove posledice veoma je važno voditi računa da ne dodje do infekcije. Uglavnom oboleli od dijabetesa su i upoznati sa činjenicom da moraju posebnu pažnju posvetiti svojim stopalima. Ne smete zanemariti nijednu ranicu koja se pojavi. Dakle, preporučuje se dodatna higijena i dodatna pažnja prilikom održavanje iste. To znači da obavezno morate voditi računa da stopala ne budu vlažna i da ih dobro osušite uvek. Preventivne preglede stopala obavezno morate uključiti u svakodnevnu rutinu jer samo tako vam ništa neće promaći.

Vodite računa o obući. Vašim stopalima je potrebno rasterećenje, tako da neudobna obuća u kojoj će vam se noga znojiti ne samo da nije preporučljiva, već može ozbiljno ugroziti vaše zdravlje.

Koža dijabetičara ne može zadržati vlagu, pa je pojava suve kože koja svrbi i peruta se česta pojava. Ponekad su promene na koži tog tipa i prvi simptom pojave dijabetesa, a neretko su i posledica dijabetesa zbog oštećenja nerava. 
Obratite pažnju, reagujte blagovremeno da ne dodje do posledica.

Dijabetesno stopalo u krajnjem slučaju dovodi do gangrene. Međutim, u početku, manifestuje se u vidu čireva i deformiteta stopala, a nekroza i gangrena su teži oblici ove komplikacije.

Dijetetski suplementi i da li mogu pomoći?

Dijetetski suplementi tj. dodaci ishrani su prirodna rešenja, koja se kod onih bolesnika kod kojih je već došlo do nastupanja posledica koriste uz redovnu lekarsku terapiju kako bi ublažili postojeće komplikacije.

Dijetetski suplement kao što su Regulex kapsule, snižava nivo šećera u krvi, stimuliše lučenje i smanjuje rezistenciju ne dejstvo insulina, smanjuje nivo ukupnog holesterola i triglecira i sprečava nastanak komplikacija. Takođe, doprinosi kvalitetu života i ublažava nastupile komplikacije.

Takođe je važno da je dijetetski suplement standardizovan, što bi značilo da svaka kapsula ima istu količinu aktivne materije. Više o sastavu Regulexa možete pročitati OVDE.

Ono što nikako ne smemo zaboraviti je da svaki bolesnik mnogo može pomoći sam sebi prvenstveno vodeći računa o svojim navikama i kontrolišući svoju primarnu bolest. Dijabetes je hronično oboljenje i sa njim se mora živeti. Međutim, na vama je da odredite pravac u kome ćete ići. Vodite računa o ishrani, uključite fizičku aktivnost, regulišite telesnu težinu i prvenstveno kontrolišite dijabetes i masnoće.

Naravno, budite uporni i istrajni jer cilj nije lako dostići, ali je moguće!

Više naših tekstova možete pročitati OVDE

Kako proveriti da li terapija deluje- glikozilisani hemoglobin

Kako proveriti da li terapija deluje- glikozilisani hemoglobin

Kako proveriti da li terapije deluje i šta je glikozilisani hemoglobin?

Često dobijamo pitanja pacijenata kako da znaju da li terapija ima efekta i da li je koncentracija glukoze na optimalnom nivou tokom čitavog dana. Pitanja su na mestu! Dijetetski suplementi kao što je Regulex značajno doprinose regulaciji glikemije kod pacijenata sa već postojećom terapijom ili kao monoterapija u početnim stadijumima bolesti. Pacijenti ističu da se subjektivno bolje osećaju, da ne osećaju tegobe vezane za variranje nivoa šećera u krvi, da im je opšte stanje bolje. Ali realni pokazatelji su neophodni kako bi se uverili u efikasnost terapije.

Drugo, takodje realno pitanje pacijenata je, Ok. mi merimo glikemiju i u laboratoriji i samomeračima, ali kako da znamo da li nam je u toku čitavog dana glikemija dobra, jer se ne možemo bockati non stop? Pacijenti su potpuno u pravu, jer svaki skok glikemije dovodi do promena koje hronično vode u komplikacije dijabetesa i na kraju to sve remeti kvalitet života pacijenata.  To i jeste najveći problem u terapiji ove bolesti- kako da glikemija bude na nivou kao kod zdravih osoba?

Značaj glikozilisanog hemoglobina

 

Rešenje srećom postoji. Naime, glikozilisani hemoglobin je nešto što nam omogućava da dugotrajno pratimo efekte terapije. Naročito je značajan HbA1c koji je izolovan tokom 1950-ih, iz HbA a primenom hromatografije. Ovaj hemoglobin nastaje glikacijom postojećeg hemoglobina u eritrocitima. Naime, glukoza se neenzimski vezuje za obično  N-terminalni deo lanca β-globina, ali se glikacija može desiti i na drugim delovima β-lanca ili na α-lancu. Jednom vezana glukoza tu i ostaje. Svaki skok nivoa šecera dovede do toga da se više glukoze veže za hemoglobin, a stepen njenog vezivanja je proporcionalan visini i dužini održavanja visokog nivoa šećera u krvi.  Drugim rečima, ukoliko je koncentracija šećera u krvi viša, utoliko je veće njegovo vezivanje za hemoglobin, i obrnuto.  Obzirom da se hemoglobin nalazi u eritrocitima a oni žive 120 dana, to nam daje mogućnost da procenimo efekat terapije unazad tri meseca!

Kod osoba koje ne pate od hiperglikemije ili šećerne bolesti, prosečne vrednosti HbA1c kreću se u rasponu od 3,5 % do 5,5%.

Kada je HbA1c 7% , prosečna vrednost šećera u krvi je 6,5 mmol/l., što najbolje pokazuje  prikazana tabela.

tabela

Svetska Zdravstvena Organizacija preporučuje za kontrolu glikemije sledeće vrednosti za HbA1c:

 • < 6,5% – dobro kontrolisana glikemija,
 • 6,5 – 7,5% – granične vrednosti glikemije,
 • > 7,5% – loše kontrolisan nivo glikemije.

Koliki je značaj smanjenje vrednosti HbA1c za samo 1%, najbolje govore ovi podaci, koji ukazuju na to da je smanjenje rizika manje:

 • 21%— za nastanka svih komplikacija kod šećerne bolesti
 • 21%— za smrtni ishod izazvan šećernom bolešću
 • 14%— za nastanka infarkta srca
 • 37%— za pojavu mikrovaskularnih komplikacija (neuropatije, otkazivanja rada bubrega i oštećenja vida).

 

Dakle, cilj svake terapije dijabetesa je da vrednosti glikozilisanog hemoglobina budu što blize 7% i ispod ovog nivoa što se smatra uspešnom terapijom. Vrhunski uspeh terapije je ako se kod pacijenata glikozilisani hemoglobin spusti ispod 6,5%.  Upravo uz pomoć ovog biohemijskog markera se procenjuje pravi efekat terapije i to unazad 3 do 4 meseca.

glikozilisani hemoglobin

Što se tiče Regulex kapsula kao dijetetskog suplementa, a imajući u vidu da je Dijabetes kompleksna bolest, trebalo bi ga koristiti minimum 3 meseca uz postojeću terapiju i nakon toga uraditi analize uključujuci HbA1c (glikozilisani hemoglobin) i videti prave efekte terapije.

Glikozilisani hemoglobin kod predijabetesa

 

Posebno bih istakao granične slučajeve tj. pacijente kod kojih je nivo HbA1c (glikozilisanog hemoglobina) izmedju 6 % i 6,5% jer kod njih se definitivno dešavaju hiperglikemije i to stanje se može definisati kao predijabetes ili poreme’ena tolerancija na glukozu.  U tim slučajevima, Regulex kapsule mogu imati značajnu ulogu u regulaciji nivoa šećera i u odlaganju nastanka bolesti.  Ukoliko je  glikozilisani hemoglobin niži, u organizmu se ne dešavaju promene koje bi dovele do komplikacija bolesti i ako je ovaj marker optimalan, osobe sa dijabetesom kontrolišu njihovu bolest na pravi način i na taj način sebi omogućavaju dug i kvalitetan zivot!

 

Autor: Doc. dr Andrej Veljkovic