fbpx
regulex

Kada koristiti Regulex Kapsule?

DIABETES MELLITUS – TERAPIJSKO DEJSTVO REGULEX KAPSULA – DIJETETSKI SUPLEMENT ZA DIJABETES 

Diabetes mellitus je (po definiciji SZO) stanje hronične hiperglikemije, uzrokovano delovanjem genetskih i brojnih činilaca okoline koji najčešće deluju zajednički. Nastaje usled apsolutnog ili relativnog nedostatka insulina, tj. insulinske rezistencije, što dovodi do poremećaja u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i proteina.

Dijabetes se može klasifikovati kao:

  1. Insulin – zavisni Diabetes mellitus (tip I)
  2. Insulin – nezavisni Diabetes mellitus (tip II)
  3. Drugi tipovi šećerne bolesti (sekundarna šećerna bolest)
  4. Gestaciona šećerna bolest
  5. Poremećaj tolerancije glikoze

Tip I dijabetesa se javlja kod mladje populacije i nastaje usled autoimune destrukcije ćelija koje produkuju insulin, te na taj način nastaje potpuni nedostatak ovog hormona, što dovodi do hiperglikemije.

Tip II dijabetesa se javlja kod starije populacije, obično kod gojaznih ljudi, izloženih stresu i  karakteriše se rezistencijom ćelija na dejstvo insulina, te pored toga što pacijent u početku ima dovoljne količine ovog hormona, hiperglikemija se javlja.

Posebnu grupu populacije čine osobe sa poremećenom tolerancijom glukoze, tj. predijabetesom, kod kojih promene glikemije nisu toliko značajne, ali predstavljaju uvod u dijabetes i kod ovih pacijenata značajno mesto u terapiji mogu imati Regulex kapsule.

Ne zaboravite dijetu i fizičku aktivnost!

Aktivno se borite protiv dijabetesa!

Osnovni simptomi i znaci dijabetesa su:

Češće i obimnije mokrenje, povećana žedj, povećan apetit i unos hrane uz gubitak na težini.

Terapija šećerne bolesti podrazumeva prvenstveno primenu dijete u svih bolesnika, nezavisno od uzorka nastanka, zatim, primene insulina kod  većeg broja bolesnika, i oralnih antiglikemika. Težnja lečenja je da se glikemija svede na manje od 8 mmol/l u krvi i time spreče komplikacije.

Komplikacije dijabetesa mogu biti akutne (dijabetesna ketoacidoza, laktatna acidoza…) i hronične komplikacije, koje su naročito veliki problem zbog nedovoljno regulisanog nivoa šećera u krvi u dužem vremenskom periodu.

Najčešće hronične komplikacije dijabetesa:

Dijabetesna oboljenja oka, poremećaj lipidnog statusa koji vodi u ishemijsku bolest srca, i mogući infarkt miokarda. Zatim, cerebrovaskularne bolesti i periferne vaskularne bolesti, gde najveći problem predstavlja tzv. dijabetesno stopalo, tj. gangrena stopala, a ništa manji problem ne predstavlja ni periferna polineuropatija.

1 kapsula dnevno

Postavlja se pitanje gde je mesto Regulex kapsula (dijetetski suplement za dijabetes) u terapiji dijabetesa

Regulex kapsule kao dijetetski suplement za dijabetes ispoljavaju trostruko dejstvo.

Naime, aktivni sastojci gljive Coprinus Comatus deluju na regulisanje nivoa glikemije, tj. snižavaju nivo šećera u krvi. To se dešava usled usporene absorpcije ugljenih hidrata nakon obroka, zbog stimulacije lučenja insulina, ali i zbog smanjenja nivoa rezistencije na njegove efekte. Dijetetski suplement za dijabetes, Regulex kapsule,  je naročito podoban za pacijente u predijabetesu,  kod početnih oblika ove bolesti, gde se može koristiti i kao monoterapija, tj.  kao jedini preparat koji će regulisati nivo šećera i ujedno protektivno delovati na sam pankreas. Kod obolelih od dijabetesa, Regulex se koristi kao dodatak terapiji,  gde će potpomoći optimalnu regulaciju nivoa glukoze u krvi i sprečiti skokove glikemije nakon obroka.

Drugo, možda i značajnije dejstvo Regulex kapsula, je u sprečavanju kasnih komplikacija ove bolesti. Naime, Regulex sprečava promene na proteinima i lipidima ćelija, ujedno ispoljavajući antioksidativno dejstvo i na taj način sprečava pojavu ateroskleroze, koja vodi u sve bolesti srca i krvnih sudova. Uz redovnu upotrebu Regulex kapsula značajno će biti odložene sve komplikacije dijabetesa, koje i predstavljaju najveći problem kod ove bolesti.

Treći vid dejstva Regulexa je vezan za regulaciju nivoa lipida i holesterola u krvi, gde Regulex smanjuje nivo lošeg holesterola i triglicerida i na taj način doprinosi očuvanju krvnih sudova.

Regulex se može uzimati kao monoterapija kod početnih oblika bolesti (1 do 2 kapsule dnevno) ili kao dodatak postojećoj terapiji (1 kapsula dnevno).

Poručite Regulex kapsule po ceni od 850 rsd + dostava

5 + 7 =